50-plussers en het aanpassen van hun woning

In opdracht van de provincie Gelderland heeft Verkroost Advies samen met Bureau Vijftig een handreiking ontwikkeld waarmee gemeenten, corporaties en hun lokale partners zelf aan de slag kunnen met de communicatie richting 50-plussers over woningaanpassingen. De publicatie heeft de pakkende titel ‘De Drempel van Jan’. Hoe kunnen we Jan verleiden om letterlijk en figuurlijk zijn drempel te verlagen en met het aanpassen van zijn woning aan de slag te gaan. Wilt u de publicatie ontvangen? Neem dan contact op met Sabine Verkroost!