Vallen en soms niet meer opstaan

Het aantal 65-plussers dat na een val op de spoedeisende eerste hulp belandt, is in tien jaar met 40 procent gestegen. Die stijging is veel sterker dan op grond van de vergrijzing viel te verwachten. In 2015 ging het om 97.400 ouderen. Dit blijkt uit het rapport ‘Vallen 65 jaar en ouder‘ dat VeiligheidNL medio november 2016 presenteerde. 
Het aantal ouderen dat overlijdt door een val stijgt ook, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek al in oktober 2016. Tussen 2010 en 2015 steeg het aantal overleden 65-plussers met 35 procent naar 3.267.

Naast de medische kosten die dit met zich meebrengt, volgens VeiligheidNL zo’n  912 miljoen euro in 2015, is er ook sprake van verschrikkelijk veel persoonlijk leed. Daarover horen we weinig in de pers. In mijn beleving zouden we juist om dit laatste op lokaal niveau nog meer de handen ineen kunnen slaan en zo het leed terugdringen. Of nog beter, voorkomen. En natuurlijk is het zo dat kostenbesparing voor veel organisaties een belangrijke winst is. Maar wat mij betreft is dat de ‘bijvangst’. 

Ge├»nteresseerd? Lees het volledige artikel in de Volkskrant. En kijk eens bij mijn projecten voor meer informatie over hoe mensen te verleiden hun woning aan te passen. Ook vindt je daar de Leidraad Langer zelfstandig wonen, een bron van kennis voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan het langer thuis wonen van onze kwetsbare doelgroepen.