Drijfveer

Ik ben sinds 2004 werkzaam als adviseur, onderzoeker en inspirator op het gebied van langer thuis wonen. Daarbij ben ik gezond nieuwsgierig en altijd op zoek naar nieuwe wegen om oudere mensen nog beter te ondersteunen bij gewoon en plezier wonen. Juist wanneer het leven minder makkelijk wordt en een stukje zorg nodig is.

’Een vooroordeel over oude mensen is eigenlijk alvast oordelen over jezelf’

Met elkaar ontdekken en verwonderen. Van elkaar leren hoe onze wereld in elkaar steekt. En verkennen hoe we met alle kennis die we gezamenlijk hebben de wereld nog mooier, leefbaarder en prettiger kunnen maken voor de mensen die het écht nodig hebben. Mensen die heel graag nog in de samenleving willen blijven staan, en daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In het wonen met of zonder zorg. Of een stukje welzijnsondersteuning. Dat verdienen zij ook. Net zoals wij dat zelf graag zouden zien als de tijd voor ons rijp is.

In mijn werk zoek ik aansluiting bij mensen, organisaties en domeinen die nodig zijn voor een integrale aanpak van het langer zelfstandig thuis wonen. Ik haal plezier uit die projecten waar ik het enthousiasme van de projectpartners zie groeien naarmate het project verder vorm krijgt. Met als ultieme beloning een project wat écht van de projectpartners wordt, wat in hun dna zit en wat zij niet meer loslaten. Naast mijn jarenlange ervaring met en kennis over langer thuis wonen en de doelgroep ouderen breng ik altijd een gezond portie energie mee om anderen te motiveren zich actief in te zetten voor het gewoon en plezierig wonen van de ouderen in ons land.

presentatie