Leskist gemakkelijk wonen

Van leskist Gewoon Gemak naar leskist Gemakkelijk Wonen

In 2011 heb ik, samen met lokale organisaties in Elburg, als onderdeel van de bewustwordingscampagne Gewoon Gemak de leskist Gewoon Gemak ontwikkeld. Een prachtig lespakket  waarmee kinderen en ouderen met elkaar in gesprek gaan over ouder worden en wat dat allemaal betekent voor het wonen. Naar aanleiding van de eerste ervaringen op de school in Elburg is met financiĆ«le ondersteuning van de provincie Gelderland de leskist inhoudelijk aangepast. Ook heeft het pakket een andere naam gekregen, te weten de leskist Gemakkelijk Wonen, zodat het pakket breder in Gelderland en daarbuiten toegepast zou kunnen worden (dus los van de campagne Gewoon Gemak in Elburg). 

leskist-gemakkelijk-wonen-folderIn veel van mijn contacten waar ik een kans zag om de leskist onder de aandacht te brengen is dat ook gebeurd. Ondanks enthousiaste reacties op de leskist stranden initiatieven telkens opnieuw. Hobbels die we niet lijken te kunnen nemen zijn:

  • de hoge uitvoeringskwaliteit van het lesmateriaal maakt dat de leskist duur in aanschaf is (drukwerk en materiaalkosten)
  • tijd bij leerkrachten om het lespakket toe te passen.

De leskist Gemakkelijk Wonen draag ik een warm hart toe. Ik geloof in de methode en de kansen die de leskist biedt om jong en oud bij elkaar te brengen. Dat de ongedwongen interactie tussen generaties bij ouderen iets in beweging kan brengen waar wij als professionals moeilijk bij komen. Ik zoek nieuwe inspiraties, durfvers en doeners om deze mooie leskist een tweede kans te geven!

De leskist Gemakkelijk Wonen is een initiatief van Sabine Verkroost, Marlous Schoemaker en Iris Hulshof. Lees onze folder, bekijk een Junior woonadvies eens of neem een kijkje op de website.