Welkom bij mij thuis

Dit is een verhaal over het creëren van geluksmomenten. Geluksmomenten verbonden aan ontmoetingen tussen mensen van alle leeftijden. Verhalenvertellers met veel levenservaring nemen de jonge luisteraars mee naar het leven van driekwart eeuw, of langer, geleden. Jonge onderzoekers bevragen ouderen over het ouder worden en vertellen daarnaast over hun leven in deze snelle dynamische tijd. Welke herinneringen over het dorp en de mensen delen ouderen onderling? En hoe zien zij de toekomst in hún straat?

opa-met-kindDoel van het project ’Welkom bij mij thuis’ is het faciliteren van ongedwongen contactmomenten in de buurt en rondom een gemeenschappelijk thema, waarbij kennisontwikkeling, sociale interactie en onderling hulpbetoon centraal staan. Welkom bij mij thuis wil het leven van ouderen en jongeren verrijken met plezier en kleine geluksmomenten, in de hoop dat deze zullen leiden tot duurzame sociale contacten op lokaal niveau.