De drempel van Jan

Communicatie met ouderen over het aanpassen van hún woning

In opdracht van de provincie Gelderland
Jaar 2013/2014

Communiceren met ouderen over nut en noodzaak van woningaanpassingen is een vak apart. Zeker wanneer we willen dat zij ook daadwerkelijk gaan aanpassen. Want dat is voor veel mensen, ook na het verstrekken van informatie over nut en noodzaak, een brug te ver. Aanpassen doen ze pas ‘als ze eraan toe zijn’. Dat moet en kan anders vond ik. En met mij een aantal organisaties in Gelderland die al jarenlang bezig zijn met het overbrengen van een stukje bewustwording over langer thuis wonen en de consequenties voor het wonen. 

Een van de lessen die we geleerd hebben in tien jaar langer thuis in Gelderland, is dat communicatie met de doelgroep veel belangrijker is dan we wellicht in het begin dachten. Goede communicatie kan de sleutel zijn tot succes en verdient voldoende aandacht in een projectaanpak. Niet als sluitstuk, maar direct bij het opstarten van een project. Dan moeten we onszelf uitdagen om los te komen van algemeenheden en écht in de huid van ouderen te kruipen waarop het project zich richt. Het gaat niet om dé ouderen; het gaat om tante Stien, ome Joop, jouw vader, de buurvrouw en misschien wel over jouzelf?

drempel-van-jan

We hebben daarom de handen ineen geslagen met Bureau Vijftig, die gespecialiseerd is in marketing en communicatie met ouderen. Het resultaat is de publicatie´De drempel van Jan´. Een handleiding met stappenplan hoe u beter kunt communiceren met ouderen over het aanpassen van hun huis.

Voor meer informatie over communicatie met ouderen, zie de leidraad langer zelfstandig wonen. Een initiatief van de provincie Gelderland, Spectrum Elan en Verkroost Advies.
Of lees het artikel “Ouderen, wanneer gaan ze hun huis toekomstbestendig aanpassen?” dat ik samen met Arjan in ’t Veld van BureauVijftig begin 2016 heb geschreven voor Geron.