Jong en oud in gesprek

Leskist Gewoon Gemak

In opdracht van de provincie Gelderland
Jaar 2011

In Elburg heb ik in 2009 samen met lokale organisaties de bewustwordingscampagne Gewoon Gemak ontwikkeld. Na een jaar campagne voeren liepen we aan tegen het feit dat we moeizaam contact kregen met de ouderen. In onze ogen waren de resultaten teleurstellend, maar terugkijkend én met de wetenschap hoe dergelijke projecten anno 2016 verlopen, was de campagne wel degelijk aangeslagen. Maar dat zagen wij op dat moment niet. En we gingen daarom aan de slag met het uitwerken van een idee dat tijdens de ontwikkelfase van Gewoon Gemak in 2009 door ouderen was geopperd: een leskist gericht op leerlingen uit groep 8 van de basisschool. Vanuit de gedachte dat (klein)kinderen met ouderen uit hun eigen sociale omgeving (opa, oma of buurman/vrouw) in gesprek gaan over ouder worden (‘wat is dat en hoe voelt dat’) en wat dat betekent voor het wonen.

leskist-gewoon-gemak
De methode van de leskist richt zich bewust op de interactie tussen ouderen en kinderen. Zij komen in contact met elkaar rondom een gezamenlijk doel: lekker en met plezier wonen. Dit vullen kinderen anders in dan ouderen en dat gaan zij samen ontdekken. Jong leert van oud en andersom! Zo interviewen de kinderen een oudere in de klas, gaan zij op huisbezoek en organiseren zij op school een themabijeenkomst voor de ouderen. Kinderen dragen zo laagdrempelig informatie over aan ouderen uit hun eigen sociale netwerk. Maar ook andersom is er sprake van interactie: de ouderen vertellen over hun leven en woongeschiedenis, zij zijn de verhalenvertellers waar kinderen graag naar luisteren (‘vroeger ging het allemaal héél anders’). Bovendien beoordelen de ouderen en het kind samen het huis op veiligheid en comfort. 
Er wordt ’s avonds aan tafel met de kinderen gesproken over de gebeurtenissen van de dag, dus ook over de leskist. Kunnen de ervaringen van de kinderen hun ouders ook niet bewust(er) maken van hun taak als mantelzorger en het belang van een veilige woonomgeving voor de eigen (schoon)ouder(s)?

We hebben gezien dat de leskist Gewoon Gemak op de ds Baxschool in Elburg een succesvol middel is gebleken om generaties met elkaar in contact te brengen. Jong en oud heeft met plezier ermee gewerkt of eraan meegewerkt en alle betrokkenen kijken met tevredenheid daarop terug. Delen van het lesmateriaal zijn ook succes gebruikt voor de invulling van een maatschappelijke stage op het Candea College in Duiven.

 

Een leven lang veilig en comfortabel wonen

In opdracht van Praxis+
Jaar 2014

Ook voor het voortgezet onderwijs heb ik lesmateriaal ontwikkeld. Dit keer in opdracht van een aantal franchise-ondernemers binnen de Praxis. Ook hier was het doel jongeren en ouderen uit het sociaal netwerk van de jongere met elkaar in gesprek te brengen rondom het thema ouder worden, langer thuis wonen en het aanpassen van de woning. Met als resultaat wederzijds begrip, (h)erkenning, bewustwording over comfortabel en veilig wonen voor alle leeftijden en een opening voor ondernemers om het gesprek met ouderen aan te gaan over hun woonsituatie.