Samenkracht80+

Samenkracht80+

Landelijk projectteam Samenkracht
Jaar 2016 tot heden

Ik ben altijd op zoek naar nieuwe wegen om mensen nog beter te ondersteunen bij het gelukkig ouder worden. In dialoog met elkaar ontdekken en verwonderen. Van elkaar leren hoe onze samenleving in elkaar steekt. En verkennen hoe we met alle kennis en ervaringen de wereld nog mooier, leefbaarder en prettiger kunnen maken voor oudere mensen. Mensen die heel graag in de samenleving willen blijven staan, ertoe willen doen. Ook de oudste generaties. En daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken of een luisterend oor. SamenKracht80+ organiseert activerende dialogen voor onze oudste generaties. SamenKracht80+ inspireert, daagt uit en helpt de geefkracht bij mensen zichtbaar te maken. Een mooie en bij vlagen emotionele methode die mensen persoonlijk raakt, verbindt en tot nadenken zet. Over jezelf, maar ook wat jij kan betekenen voor het gelukkig ouder worden van jouw dierbaren, buren, cliĆ«nten, inwoners, klanten.

Voor mij persoonlijk is elke SamenKracht80+ bijeenkomst weer een hele mooie ervaring met bijzondere verhalen die gehoord mogen en moeten worden. 

Meer informatie over Samenkracht80+? Kijk op onze website.