Vallen en soms niet meer opstaan

Het aantal 65-plussers dat na een val op de spoedeisende eerste hulp belandt, is in tien jaar met 40 procent gestegen. Die stijging is veel sterker dan op grond van de vergrijzing viel te verwachten. In 2015 ging het om 97.400 ouderen. Dit blijkt uit Continue Reading

50-plussers en het aanpassen van hun woning

In opdracht van de provincie Gelderland heeft Verkroost Advies samen met Bureau Vijftig een handreiking ontwikkeld waarmee gemeenten, corporaties en hun lokale partners zelf aan de slag kunnen met de communicatie richting 50-plussers over woningaanpassingen. De publicatie heeft de pakkende titel ‘De Drempel van Jan’. Continue Reading