Drempel van Jan geeft richting

Drempel van Jan geeft nieuwe inzichten in houding en gedrag van 50-plussers ten aanzien van het aanpassen van hun woning. Wat moet u weten over de doelgroep 50-plus, wat zijn de feiten over het aanpassen van woningen en wat zijn de meest opvallende zaken als we Continue Reading

50-plussers en het aanpassen van hun woning

In opdracht van de provincie Gelderland heeft Verkroost Advies samen met Bureau Vijftig een handreiking ontwikkeld waarmee gemeenten, corporaties en hun lokale partners zelf aan de slag kunnen met de communicatie richting 50-plussers over woningaanpassingen. De publicatie heeft de pakkende titel ‘De Drempel van Jan’. Continue Reading