Vallen en soms niet meer opstaan

Het aantal 65-plussers dat na een val op de spoedeisende eerste hulp belandt, is in tien jaar met 40 procent gestegen. Die stijging is veel sterker dan op grond van de vergrijzing viel te verwachten. In 2015 ging het om 97.400 ouderen. Dit blijkt uit Continue Reading

Bewust lekker wonen voor elke leeftijd

De gemeente Renkum heeft in oktober 2016 de Bewust Wonen krant uitgebracht. Met de krant wil de gemeente haar inwoners informeren over de mogelijkheden van duurzaam en veilig leven. Maar ook hoe mensen hun woning kunnen voorbereiden op de toekomst, zodat ze langer thuis kunnen blijven Continue Reading

Drempel van Jan geeft richting

Drempel van Jan geeft nieuwe inzichten in houding en gedrag van 50-plussers ten aanzien van het aanpassen van hun woning. Wat moet u weten over de doelgroep 50-plus, wat zijn de feiten over het aanpassen van woningen en wat zijn de meest opvallende zaken als we Continue Reading